Hæstrup VVS A/S beskæftiger sig med:

 • Energirådgivning.
 • Vand, varme og sanitetsopgaver.
 • Installation og service af fjernvarmeinstallationer.
 • Installation og service af jordvarmepumper, luft til vand varmepumper, solvarme og solcelleanlæg.
 • Installation og service på alle typer gasfyrs anlæg.Installation og service på alle typer oliefyrs anlæg.
 • Installation og service på fastbrændsel og stoker anlæg.
 • Installation og service af kloak installationer.
 • Nybygning, tilbygning og reparation af alle typer bolig, institutioner, industri og landbrug.
 • Blikkenslager, alle former for blikkenslagerarbejde udføres både i zink og kobber.
 • Smedeopgaver.

Hæstrup VVS A/S er medlem af:

 • DS Håndværk og Industri.
 • Fjernvarmens Serviceordning.
 • VVS-Branchens kvalitetskontrol Q-Kontrol.

Vi tilbyder blandt andet:

 • energiforbedring
 • fastbrændselskedel
 • fastbrændselsfyr
 • fjernvarmeanlæg
 • jordvarmeanlæg
 • naturgas installationer
 • solcelleanlæg
 • solvarmeanlæg
 • stokerkedel
 • stokerfyr
 • varmepumpeanlæg luft til vand

Hæstrup VVS A/S
Hæstrupvej 114
9800 Hjørring

T: 98 98 61 00
M: 20 19 63 70
E: kontor@haestrupvvs.dk
W: www.haestrupvvs.dk

Medlem af BYG